سرور های پر قدرت لینوکس

با بهترین سخت افزار و پشتیبان گیری روزانه

هاست لینوکس پایه 500 مگابایت

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد دامنه نامحدود
اکانت FTP دارد

هاست لینوکس متوسط 2 گیگابایت

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 15 گیگابایت
تعداد دامنه نامحدود
اکانت FTP دارد

هاست لینوکس پیشرفته 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
تعداد دامنه نامحدود
اکانت FTP دارد